Refinansieringen sikret for Prosafe

Det opplyser selskapet i en børsmelding.

Prosafe opplyser i en børsmelding at samtlige av selskapets långivere har godkjent den omfattende refinansieringsplanen i selskapet.Refinansieringsplanene ble først gjort kjent i en melding 7. juli .Et av punktene i refinansieringen er å gjennomføre en rettet emisjon for å hente inn 130-150 millioner dollar i frisk kapital.Ledelsen i selskapet har tidligere opplyst at det håper å bedre likviditeten med rundt 478 millioner dollar over en femårsperiode.Les hele meldingen her!


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også