Mandag gikk FED-medlem, Lael Brainard, ut og nærmest advarte mot å heve styringsrenten i USA i neste uke (21. september). Brainard, som har stemmerett, uttalte blant annet at det er viktig å være forsiktig med rentehevinger, og at mangelen på inflasjonspress ikke gjør det så påkrevet å heve renten for å være føre var.Ifølge Marketwatch var det også det siste som ble sagt fra FED, før det gikk inn i en stille periode før neste ukes rentemøte.
Sannsynligheten for en renteheving, fra 0,25-0,5 til 0,5 til 0,75 prosent i neste uke, falt samtidig fra 24 til 15 prosent, viste CMEs FED Watch Tool. CMEs FED Watch ToolHalfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets avslutter tirsdagens morgenrapport med:De siste 20 årene har FED aldri hevet renten uten at markedet har priset inn dette med en sannsynlighet på minimum 50 prosent.
 viser nå også at sannsynligheten for en slik økning 2. november falt fra 27,2 til 19,3 prosent. Sannsynligheten for en økning til 0,75 til 1 prosent falt fra 1,5 til 0,9 prosent.Samtidig falt sannsynligheten fra 46,1 til 45,3 prosent for en heving av renten fra 0,25-0,5 til 0,5 til 0,75 prosent den 14. desember. Rentedommen i USA faller 21. september.