Atea Sverige har inngått en avtale med Skåne fylkeskommune å være regionens lisenspartner.Ifølge en børsmelding har avtalen en varighet på tre år, med en opsjon for forlengelse i ytterligere tre år, og har en estimert årlig verdi på 130 millioner svenske kroner.     Atea skal levere lisenser og tilhørende konsulenttjenester.