Etter børsslutt torsdag ble Solstad Offshore ASA, REM Offshore ASA og Solship Invest 1 AS enige om flere detaljer i forbindelse med at de tre selskapene fusjonerer. De to førstnevnte selskapene skal fusjoneres inn i Solship Invest 1. Solstad Offshore og Rem Offshore innkaller til ekstraordinær generalforsamling 10. oktober for å behandle fusjonen.