Konsumprisene i USA var opp 0,2 i august sammenlignet med måneden før. På årsbasis var indeksen opp 1,1 prosent.Estimater innhentet av Bloomberg News viste ifølge TDN Finans at KPI var ventet opp 0,1 prosent på månedsbasis og 1,0 prosent på årsbasis.Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,3 prosent på månedsbasis, og opp 2,3 prosent mot samme måned året før.Eksklusiv mat- og energipriser var indeksen ventet å stige 0,2 prosent på månedsbasis, mens årsveksten var ventet å være 2,2 prosent.