Streik setter Songa-rigger ut av spill

Og verre skal det bli.

Børs

Konflikten mellom Norsk Olje og Gass og Industri Energi har ført til streik på norsk kontinentalsokkel.Streiken har satt tre Songa-rigger ut av spill, går det frem av en børsmelding fredag.Songa Endurance ble tatt ut av drift 22. september, Songa Equinox 26. september og Songa Enabler 27. september. Songa Encourage er fortsatt i drift, men ventes å bli påvirket i første halvdel av oktober.Songa Delta ventes i øyeblikket ikke å bli rammet av streiken.Selskapet understreker at det ikke er representert av Norsk Olje og Gass, og således ikke rammet av streiken direkte. Riggene er tatt ut fordi Statoils virksomhet er påvirket.Songa reduserer nå bemanningen offshore til såkalt Safety Crew Level. 65 ansatte har så langt fått beskjed om permittering, mens ytterligere 365 permitteringer er planlagt. Disse tallene er eksklusive potensielle effekter fra Songa Endurance.Hele meldingen her.

songa offshore
streik
industri energi
norsk olje og gass
Nyheter
Børs