Konsumprisindeksen i Storbritannia steg 0,3 prosent på månedsbasis i august. På årsbasis var prisene opp 0,6 prosent.En sammenstilling foretatt av Bloomberg viste ifølge TDN Finans at det på forhånd var det ventet en oppgang på 0,4 prosent på månedsbasis og 0,7 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen var opp 1,3 prosent på årsbasis i august, akkurat som i juli. Det var ventet en vekst i kjerneinflasjonen på 1,4 prosent. Produsentprisene, PPI output, var opp 0,1 prosent på månedsbasis i august, og opp 0,8 prosent på årsbasis. Her var det ventet en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og opp 1,0 på årsbasisKjerne-PPI output var som ventet opp 0,2 prosent på månedsbasis og 1,3 prosent på årsbasis. PPI input var opp 0,2 prosent på månedsbasis og 7,6 prosent på årsbasis. Her var det ventet hhv. +0,6 prosent og +8,2 prosent.