Kursen i det offentlige tilbudet av 142.500.000 amerikanske depotaksjer (ADS - American Depositary Shares) i VimpelCom i USA er satt til 3,50 dollar per aksje, går det frem av en børsmelding.Dette gir et nettoproveny til Telenor på 486,3 millioner dollar.Telenor har også gitt tilretteleggerne en 30 dagers opsjon på å kjøpe inntil 21.375.000 ytterligere aksjer til samme kurs som i det offentlige tilbudet.Det offentlige tilbudet ventes å bli gjennomført rundt 21. september 2016.Det var 5. oktober i fjor at Telenor kunngjorde ønsket om å selge sine aksjer i VimpelCom. VimpelCom-aksjene er notert på Nasdaq i USA under ticker VIP.ObligasjonslånetI tillegg har Telenor, i en transaksjon utenfor USA og mot ikke-amerikanske statsborgere, utstedt en 3-årig obligasjon på én milliard dollar, som under gitte betingelser kan gjøres opp med inntil 204.081.633 VimpelCom-aksjer.Obligasjonen ventes utstedt rundt 21. september 2016.Lånet ble priset med en årlig kupong på 0,25 prosent, som betales halvårlig og etterskuddsvis. Obligasjonens kurs vil ha en premie på 40 prosent over referanseprisen på 3,50 dollar aksjen, som er den kursen som ble satt i det parallelle offentlige tilbudet hvor Telenor solgte VimpelCom-aksjer i USA.Øvrige vilkår er uendret i forhold gårsdagens børsmelding. og .