Trenger 60 dollar fatet

Oljeservicebransjen tror bunnen er nådd, men har oljepris på 60 dollar fatet med i beregningene

Porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand sier til DN at han mener bankene og oljeserviceselskapene har lagt til grunn at oljeprisen stiger mot 60 dollar fatet i løpet av vinteren.– Bankene har vært svært villige til å skyve på store avdrag uten å ta tap. Hvis jeg var bankmann og skjøv på avdragene i dette markedet, så måtte det være fordi høyere oljepris lå inne i forutsetningene.Avisen spør om han tror at de venter at oljeprisen stiger til 60 dollar fatet?– Det virker sånn, sett fra utsiden, sier Nielsen til DN.Administrerende direktør Carl K. Arnet i BW Offshore er blant toppsjefene som har fått mer armslag. De store eierne gikk inn med nær én milliard kroner i ny egenkapital på forsommeren.Han ser gryende interesse i markedet for å diskutere nye prosjekter – men:– Jeg tror vi må se 60 dollar fatet eller mer, før det settes i gang store investeringer på sokkelen, sier Arnet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også