DNB Luxembourg burde aldri tilbudt kundene å etablere selskaper på skatteparadiset Seychellene, konkluderer DNBs styre etter å ha gått gjennom granskingsrapporten fra advokatfirmaet Hjort.– Den vurderingen deler jeg, lyder næringsminister Monica Mælands (H) umiddelbare konklusjon.Konsernsjef Rune Bjerke sitter likevel trygt i stolen:– Hjort-rapporten gir ikke grunnlag for å reise spørsmålet om konsernsjefens stilling, sier DNBs styreleder Anne Carine Tanum til NTB.Full oversikt umuligDatterbanken i Luxembourg la i årene 2006 til 2008 til rette for at kunder kunne opprette totalt 42 selskaper i skatteparadiset Seychellene via advokatfirmaet Mossack Fonseca.Produktene var i strid med bankens etiske retningslinjer, og etableringen av tjenestene skjedde ikke tråd med instruks for nye produkter, fastslår den eksterne granskingsrapporten.– Alt som skjer i DNB er mitt ansvar, og jeg kan heller ikke unndra meg det ansvaret ved å skylde på enkeltpersoner. Men vi må ha klart for oss at DNBs virksomhet i Luxembourg er veldig mye mer enn dette tjenestetilbudet. Det er ikke mulig for ett menneske å ha kunnskap om alle enkelttilbud og enkeltprodukter til en hver tid, sier Bjerke til NTB.Bra med debattEtter at Hjort-rapporten ble publisert, har flere krevd Bjerkes avgang. Det ønsker konsernsjefen velkommen.– Det er sånn samfunnet skal være. Man skal ha meninger om politikere, næringslivsledere og sentrale personer i det norske samfunn. Det er bra at de synspunktene kommer fram, og forhåpentlig også blir diskutert i det åpne rom. Men jeg forholder meg til styret, sier Bjerke om hva han tenker om at flere mener han bør gå.Sviktet i flere leddBjerke sier at de eksterne granskerne har avdekket svikt på en rekke punkter:– Hjort-rapporten påpeker at det både har sviktet i førstelinjen, altså det operative miljøet, og i de kontrollorganene vi har internt som kunne eller burde ha fanget opp dette underveis.Svikten får likevel ikke personalmessige konsekvenser:– Ingen av funnene er av en slik karakter at det kan føre til drastiske personalmessige konsekvenser som oppsigelse eller avskjed, sier konsernsjefen.Ingen alarmRapporten fra advokatfirmaet Hjort konkluderer med at informasjon om tjenestetilbudet knyttet til skatteparadiser ikke på noe tidspunkt ble brakt opp til tidligere eller nåværende konsernsjef eller konsernstyrene før det ble gjort til en sak i mediene våren 2016.Bjerke sier granskingen kaster lys over hvordan det har vært mulig.– Nå er vårt anliggende å sørge for at noe slikt ikke kan skje igjen. Og der har vi fått en rekke forslag til tiltak fra styret som vil hindre det, sier Bjerke.Heller ikke daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) advarte DNB mot å legge til rette for hvitvasking i 2007, da saken kom på Bjerkes bord i full bredde.– Hun kritiserte vår markedsføring gjennom datterbanken i Luxembourg. Det ble tatt tak i dette, og vi meldte tilbake til Finanstilsynet, som var fornøyd med våre tiltak, sier Bjerke. (©NTB)