Advarer mot to aksjer

Frykter kursfall.

Foto: Scanpix/AP
Børs

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Yara og Telenor.- Yara International ligger i en langsiktig fallende trend og videre negativ utvikling indikeres. Kursen har den siste måneden reagert ned etter å ha testet motstanden ved 297 kroner, og nærmer seg nå støttenivået ved 257 kroner. Et eventuelt brudd gjennom dette nivået vil utløse et salgssignal. Negativ volumbalanse indikerer høy omsetning på dager med nedgang og lav omsetning på dager med oppgang. Dette varsler om en økende usikkerhet og mange investorer selger unna aksjer på dager med kursfall. Innsidevurderingen er positiv etter at flere nøkkelpersoner har kjøpt aksjer det siste året, men dette vektes ikke tungt nok til en oppjustering av vurderingen. Selskapet presenterer kvartalsresultater for 3. kvartal 21. oktober. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.- Telenor har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal, noe som indikerer en tilnærmet horisontal utvikling de kommende månedene. Kursen beveger seg mellom støtte ved 124 kroner og motstand rundt tidligere vendepunkter ved 143-147 kroner. Etablerte brudd gjennom støttenivået vil utløse et salgssignal, mens brudd opp gjennom motstandsnivåene vil indikere en økende optimisme og være et kjøpssignal. Høyt volum på dager med nedgang indikerer at usikkerheten er økende og at mange investorer går ned i pris for å bli kvitt aksjene sine. Dette svekker aksjen på kort sikt. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Selskapet presenterer kvartalsresultater for 3. kvartal 26. oktober. Vurdering: Svak salgskandidat, avslutter Investtech.

investtech
yara
telenor
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse