Aksjene de unge sparer i

Unge aksjonærer eier ofte aksjer i IT-, teknologi- og spillselskaper.

Daglig leder Lene M. Refvik i AksjeNorge har trålet seg gjennom aksjonærlistene til samtlige selskaper på Oslo Børs. Hun har blant annet sett på hvilke aksjer på Oslo Børs de ulike aldersgruppene eier.– Først og fremst er det utrolig bra at unge mennesker er opptatt av aksjer. Dette ser jeg både i den kvartalsvis statistikken som AksjeNorge setter sammen på basis av tall fra VPS, samt gjennom deltakelse på arrangementer vi holder og henvendelser jeg får, sier Refvik på DNBs hjemmesider.– Den typiske aksjonæren på Oslo Børs har lenge vært en mann på over 60 år. AksjeNorge er derfor opptatt av at yngre mennesker skal få kunnskap om aksjemarkedet fra en tidligere alder slik at de skal kunne ta gode investeringsbeslutninger tidligere i livet. Historisk sett er det jo nettopp aksjemarkedet som har gitt best avkastning over tid, sier Refvik.Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom yngre og eldre investorer. Blant de største selskapene er Telenor-aksjen mer populær blant yngre investorer enn blant de eldre.Videre er også nettleserselskapet Opera Software, spillprodusenten Funcom og Gaming Innovation Group på listen blant selskapene som har mange aksjonærer under 30 år. Dette er basert på aksjonærlister per 30. juni i år.- Det ser ut til at de  yngre aksjonærene har et litt mer kortsiktig perspektiv enn de eldre. De eldre sitter i store selskaper som de mest sannsynlig har eid over tid – og som har levert over tid. De yngre eier blant annet aksjer i spill- og teknologiaksjer, og også typiske tradingaksjer som hydrogenselskapet NEL og inkassoselskapet Axactor, der fellesnevneren er at både potensialet og risikoen sannsynligvis er større enn i mer modne selskaper, sier Refvik.– Vi ser også en klar forskjell mellom unge menn og unge kvinner. Stort sett er det unge menn som er inne i tradingaksjer. Unge kvinner investerer i større grad likt som den eldre generasjonen, legger hun til.Du finner topplisten hos DNB