Analytiker: Kjøp disse aksjene

I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Akva Group, Scottich Salmon Group og Gjensidige Forsikring.- Akva Group ligger i en langsiktig, stigende trend. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Etter å ha gått sidelengs i et rektangel siden i mai, har kursen brutt opp gjennom motstanden ved 75 kroner. Det er kommet til mange kjøpere og selgerne trekker seg oppover. Dette har utløst et kjøpssignal som åpner for videre oppgang. Bruddet skjer på økende volum, noe som styrker kjøpssignalet. Det er lite motstand over dagens nivå, og det ligger støtte ved 75 kroner som reduserer nedsiden. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Scottish Salmon Company ligger i en bred, stigende trend og reagerer opp fra støtten ved syv kroner. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Positiv volumbalanse er et sunnhetstegn. Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser. Aksjen er negativ på innsidehandler etter at styreleder Robert M. Nrown III solgte nesten halvparten av sine aksjer i begynnelsen av august. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Gjensidige viser en sterk utvikling innenfor en stigende trend på mellomlang sikt. Stadig flere investorer blir positive til aksjen og kjøperne villige til å gå høyere i pris enn tidligere. Videre oppgang indikeres. Aksjen er overkjøpt på RSI. Dette gir et positivt momentum som styrker trenden. Det er lite motstand over dagens nivå, mens det ligger støtte ved 145 kroner. Forsikringsselskapet legger frem kvartalstall 26. oktober. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.