Marine Harvests slakteoppdatering bekrefter bildet med lav markedsvolumvekst og høye priser i 2017, mener analytikere TDN Finans har vært i kontakt med.Marine Harvest nedjusterte slaktevolumguidingen for fjerde kvartal 2016 med 19.000 tonn. Estimatet for 2017 er på 403.000 tonn, mens konsensusestimat fra SME Direkt har vært på 422.000 tonn.Når verdens største oppdretter sliter med å vokse, kan det også indikere lavere volumer for andre oppdrettere fremover, mener analytiker Lage Bøhren i Carnegie.- Vi har sett at forwardprisene har steget kraftig de siste ukene. Det er en følge av det bildet vi ser nå, nemlig at det vil komme svært begrenset med vekst, hvis noe vekst i det hele tatt, fra Norge neste år, sier Bøhren til TDN Finans.Selv om estimatene på Marine Harvest må komme ned på oppdateringen, er den underliggende historien om lav tilbudsside og høye priser intakt, mener han.Carnegie mener man fortsatt bør kjøpe aksjen. Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.