Anbefaler kundene å selge Hydro-aksjen

«Tilbudssiden fortsetter å stige, mens etterspørselsbildet ser ut til å kunne svekkes de neste månedene»

Børs

DNB Markets gjentar en salgsanbefaling på Norsk Hydro med et kursmål på 30 kroner pr aksje.«Signalene fra det viktige kinesiske markedet er slik vi oppfatter dem fortsatt negative når det gjelder utviklingen i aluminiumsprisene fremover. Tilbudssiden fortsetter å stige, mens etterspørselsbildet ser ut til å kunne svekkes de neste månedene. Utfordringen blir da at produsentene i første omgang vil redusere prisene istedenfor å stenge anlegget hvor det nylig er investert oppstartskostnader», skriver meglerhuset.Kursen endte i går på 34,79 kroner pr aksje

norsk hydro
dnb markets
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse