Da børsen stengte i gårom at Avance Gas har hyret inn ABN Amro, Danske Bank, DNB Markets og Nordea Markets som tilretteleggere i en rettet emisjon med bruttoproveny på rundt 55 millioner dollar.Fredag morgen skriver selskapet at en rettet emisjon på 26,75 millioner aksjer er fullført til kurs 17 kroner, det vil si et bruttoproveny på rundt 455 millioner kroner.Pengene skal brukes til å styrke balansen og forbedre likviditeten.Samtidig er innhenting av ny egenkapital et vilkår for at endringer i bankfinansieringen skal tre i kraft.Emisjonen var rettet mot nåværende aksjonærer og nye norske og internasjonale institusjonelle investorer.Selskapet hadde mottatt forhåndstegninger på 10 millioner dollar fra Stolt-Nielsen Gas, Sungas Holding og Hemen Holding.De tre nevnte storaksjonærene ble allokert tre millioner aksjer hver i emisjonen, og eier nå rundt hhv. 8,8, 8,8 og 8,7 prosent av aksjene.Avance Gas steg 5,9 prosent til 18 kroner på Oslo Børs torsdag.