Rederiet 
, melder i dag at de har kommet frem til en omfattende avtale med bankene sine. For en periode på 2,5 år som begynner 1.januar 2017, får rederiet redusert avdragsinnbetalingene på sine to lånefasiliteter med 50 prosent. Over den gjeldende perioden blir den reduserte summen på 55 millioner dollar.De to kredittfasiliteten er på henholdsvis 200 og 400 millioner dollar.Minimum bokført egenkapital blir satt ned fra 250 millioner dollar til 200 millioner dollar, og egenkapitalraten reduseres fra 30 til 25 prosent i perioden.Betingelsene om minsteverdien av utestående lån er redusert fra 130 til 110 prosent i den nevnte perioden, før det foretas en gradvis opptrapping til det opprinnelige nivået 31.mars 2020.- Endringene i lånefasilitetene er et proaktivt steg for å styrke selskapets balanse, og for å forberede seg for en forlenget markedsnedtur, skriver selskapet i meldingen.Tilretteleggere for innhentningen av egenkapital er ABN AMRO, Danske Bank, DNB Markets og Nordea Markets. Credit Agricole, SEB og Swedbank er medtilretteleggere.De ledende aksjonærene i selskapet har ifølge meldingen, vist sterk interesse for å delta i kapitalutvidelsen.