Avance Gas har hyret inn ABN Amro, Danske Bank, DNB Markets og Nordea Markets som tilretteleggere i en rettet emisjon med bruttoproveny på rundt 55 millioner dollar, går det frem av en børsmelding sendt ut ved stengetid på Oslo Børs torsdag.Pengene skal brukes til å styrke balansen og forbedre likviditeten.Samtidig er innhenting av ny egenkapital et vilkår for at endringer i bankfinansieringen skal tre i kraft.Emisjonen er rettet mot nåværende aksjonærer og nye norske og internasjonale institusjonelle investorer.Tegningskurs og antall utstedte aksjer vil bli avgjort ved en akselerert bookbuilding-prosess. Bøkene ble åpnet klokken 16:30 i dag, og lukkes senest 08:30 i morgen.Selskapet har mottatt forhåndstegninger på 10 millioner dollar fra Stolt-Nielsen Gas, Sungas Holding og Hemen Holding.De to førstnevnte storaksjonærene eier fra før 2.478.799 aksjer hver, mens John Fredriksen-selskapet eier 2.410.251 aksjer.Avance Gas har stupt 82 prosent på Oslo Børs hittil i år, og er ned 78,6 prosent de siste 12 månedene.