Avocet Mining inngår et joint venture

Avocet Mining. Foto: Finansavisen.
Børs

Avocet Mining har inngått en joint venture-avtale med et datterselskap av det marokkanske gruveselskapet Managem SA, opplyses det i en melding.Samarbeidet omfatter Avocets gull-prosjekt i Guinea, kjent som Tri-K.Managem vil kjøpe en minoritetsandel i Tri-K-prosjektet, som vil kunne øke til en majoritetsandel på opp til 70 prosent ved ferdigstillelse av et avtalt arbeidsprogram og innfrielse av visse milepæler.Det marokkanske selskapet har forpliktet seg til en investering på minst 14,0 millioner dollar. Den består av en innledende kontant betaling til Avocet på minst fire millioner dollar, samt et arbeidsprogram som vil koste minst ti millioner dollar.Innen 24 måneder vil det legges frem en mulighetsstudie for en «Carbon-in-Leach»-operasjon hvis det er dokumentert en reserve på mer enn en million unser. Om reserven er under en million unser, vil Managems eierskap bli begrenset til 60 prosent.Avocet har en opsjon på tilbakekjøp av eierandelen og lån knyttet til prosjektet, og dersom arbeidsprogrammet ikke skulle bli fullført kan de på denne måten få tilbake fullt eierskap.Les hele meldingen her.

avocet mining
managem sa
gruve
gull
guinea
tri-k
Nyheter
Industri
Børs