Avtalebetingelse oppfylt - penger overført

VIDAR RUUD

Norway Royal Salmon opplyser om at alle betingelser i relevante avtaler med Arctic Fish ehf er oppfylt, og at 29 millioner euro derfor har blitt overført til selskapet.

Det vises til børsmelding fra Norway Royal Salmon ASA («NRS») 24. august 2016, vedrørende rettet emisjon og etableringen av et joint venture i Arctic Fish ehf(«Arctic Fish») med de eksisterende eierne, heter det i en fersk børsmelding.NRS ønsker med denne meldingen å opplyse om at alle betingelser i relevante avtaler er oppfylt, og at 29 millioner euro derfor har blitt overført til Arctic Fish. Aksjekapitalforhøyelsen er registrert, og NRS eier dermed 2.915.881.927 aksjer i Arctic Fish, noe som utgjør 50,0 prosent av aksjene og stemmerettighetene i selskapet.De resterende 50,0 prosent av Arctic Fish er eid av Bremesco Holding Ltd og Novo ehf, som eier henholdsvis 47,5 og 2,5 prosent.Det nye styret i Arctic Fish består av Svein Sivertsen (styreleder), Charles Høstlund, Ola Loe, Jerzy Ryszard Malek og Jadwiga Gruzyna Kasprzak.