Axactor har hentet inn 600 millioner kroner

Axactor har nå gjennomført en rettet emisjon på 230 nye aksjer.

Børs

Axactor meldte onsdag ettermiddag at de ville hente penger gjennom en emisjon rettet mot norske og internasjonale investorer.Nå melder selskapet at de har hentet inn 598 millioner kroner, gjennom emisjonen på 230 millioner nye aksjer til en kurs på 2,60 kroner.Den rettede emisjonen var flere ganger overtegnet, og viste ifølge meldingen sterk interesse både fra eksisterende aksjonærer, samt nye institusjonelle investorer fra Norden, Storbritannia og USA.Nettoprovenyet vil bli brukt til oppkjøp av misligholdte  låneporteføljer, samt generelle selskapsformål.Selskapet foreslår torsdag en reparasjonsemisjon på opptil 50 millioner aksjer til en kurs på 2,60 kroner.Axacotr-aksjen vil torsdag handles eks reparasjonsemisjon.Les hele meldingen her.

axactor
emisjon
Nyheter
Børs