Axactor vil hente inn penger

Det fremgår av en melding fra selskapet etter børsslutt.

Børs

Axactor melder onsdag ettermiddag at de vil hente penger gjennom en emisjon rettet mot norske og internasjonale investorer.Selskapet opplyser at de har hyret inn Carnegie og DNB Markets til å utføre emisjonen som blir gjennomført som en akselerert bokbyggingsprosess. Bokbyggingen startet 1630 onsdag og vil avsluttes innen klokken 0800 torsdag morgen.I emisjonen tilbys det inntil 230 millioner nye aksjer, noe som tilsvarer rundt 24 prosent av den totale utestående kapitalen. Netto provenyet vil brukes til oppkjøp av porteføljer med misligholdte lån, samt generelle selskapsformål, heter det i meldingen. Selskapet melder om indikasjoner på betydelig interesse for å tegne seg i emisjonen, både hos både eksisterende, og potensielt nye institusjonelle investorer.Fremgangsmåte er forøvrig nøyaktig lik den de brukte i forbindelse med emisjonen i mai. 

axactor
endre rangnes
emisjon
dnb markets
carnegie
Nyheter
Børs