Skeie Technology AS og Skeie Capital Investment AS har ifølge en børsmelding kjøpt obligasjoner henholdsvis med pålydende 3,0 millioner og 0,5 millioner kroner i det konvertible obligasjonslån utstedt av TTS Group ASA med ISIN NO01 0593890. Samlet utestående beløp i obligasjonslånet er 95.345.000 kroner, der hver obligasjon har pålydende 1 krone.Obligasjonene er unoterte og ble ervervet utenfor børs til snittkurs 100,36 prosent av pålydende.Skeie Technology AS og Skeie Capital Investment AS kontrolleres av styremedlem Bjarne Skeie. Skeie Technology AS eier fra før 22.655.763 aksjer i TTS Group ASA samt obligasjoner med pålydende 16,445 millioner kroner. Skeie Capital Investments AS eier fra før 4.203.361 aksjer i TTS Group samt obligasjoner pålydende 3,0 millioner kroner.Bjarne Skeie kontrollerer videre Skeie Consultants AS, som eier 300.000 aksjer i TTS Group ASA samt obligasjoner med pålydende 6 millioner i obligasjonslånet.Tilsammen kontrollerer Bjarne Skeie gjennom nevnte selskaper totalt 27.159.124 aksjer i TTS Group, tilsvarende 31,36 prosent av utestående aksjer. Dersom obligasjonene som nevnt ovenfor med samlet pålydende 28,945 millioner kroner konverteres til aksjer til dagens konverteringskurs på 4,97 kroner per aksje, vil Bjarne Skeie kontrollere ytterligere 5.823.944 aksjer i TTS Group ASA, tilsvarende samlet 35,68 prosent av aksjene.Det opplyses for øvrig at Tamafe Holding AS eier obligasjoner med pålydende 4 millioner kroner i obligasjonslånet. Tamafe Holding AS eier 23,53 prosent i Skeie Technology, og kontrolleres av styreleder i TTS Group ASA, Trym Skeie.