I Akastor har ledelsen den siste tiden solgt og restrukturert eiendeler i transaksjoner som vil gi et tilskudd til kontantbeholdningen på rundt 1,4 milliarder kroner.«Den negative effekten er imidlertid at disse eiendelene har bidratt med estimerte 40 prosent av underliggende EBITDA gjennom 2016. Inntjeningen blir dermed redusert», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.Meglerhuset er samtidig fortsatt bekymret for den indirekte eksponeringen mot Petrobras gjennom AKOFS Offshore, samt risikoen for en forsinket oppstart på Aker Wayfarer, og har en salgsanbefaling med et kursmål på 7,50 kroner pr aksje. Kursen stengte onsdag på NOK 8,81 kroner pr aksje.