Dr. Doom ser oljepris på 70 dollar - snart

Marc Faber også kjent som Dr. Doom snur til det positive.

Etter en lang periode med svært tyngede råvarepriser, ser Marc Faber - også kjent som Dr. Doom, endelig oppgang.Det sier han i et intervju med CNBC.com- Det hele koker ned til behovet for infrastruktur, sa Faber, som er kjent for å være blant de mer pessimistiske økonomene.- Behovet for infrastruktur i Asia er enormt. De må bygge veier. Hvis du drar til Jakarta eller Manila er infrastrukturen en katastrofe, sa Marc Faber til CNBC.Han la også til at Asia vil måtte bygge flyplasser og toglinjer for å kunne ta imot flere turister. Den andre grunnen til at Faber mener vi vil se høyere råvarepriser, er at utviklede markeder vil komme til å bruke mer penger. - I den vestlige verden tror de - og jeg sier ikke at det er riktig, men økonomer, neo-Keynesianere og intervensjonister tror ikke at pengepolitikken alene kan løfte den globale økonomien ut av sitt langsomme vekstmodus sa Faber og fortsatte;- Derfor må de bygge mer infrastruktur og øke statens budsjettunderskudd. Det vil også bidra til å sende råvareprisene opp.- Denne kombinasjonen av infrastruktur i fremvoksende økonomier og større infrastrukturutgifter i de utviklede økonomiene i USA og Europa, vil etter min mening bety at inflasjonen trolig vil overraske på oppsiden, sier Faber.Og når det kommer til en spesiell råvare - råolje, mener Faber at økonomisk vekst i fremvoksende deler av Asia, vil sende prisene opp.- Hvilket betyr at oljeprisen lett vil kunne teste nivåer rundt 70 dollar fatet i den nærmeste fremtid, sa Faber.