Driftsresultatet økte med mer enn 300 millioner

Stringer

I 3. kvartal 2016 fikk Telenors datterselskap i Bangladesh, Grameenphone, et driftsresultat på 1,24 milliarder kroner, mot 894 millioner kroner året før.EBITDA endte på 1,79 milliarder kroner, mot 1,43 milliarder kroner for et år siden.Grameenphone omsatte i perioden for 3,13 milliarder kroner, mot 2,81 milliarder i 3. kvartal 2015.Antall abonnementer falt med 1,9 millioner som følge av at SIM-kort som ikke var blitt biometrisk verifisert ble deaktivert. Totalt antall abonnement var 55,015 millioner ved utgangen av kvartalet.