Ekornes kutter kostnader

Møbelprodusent effektiviserer.

I august i fjor igangsatte Ekornes et effektiviseringsprogram med mål om å redusere konsernets årlige kostnadsbase med 150 millioner kroner innen utgangen av 2016.Som del av dette programmet, har Ekornes besluttet å redusere selskapets indirekte aktiviteter med inntil 50 stillinger, går det frem av en børsmelding onsdag morgen.Tiltaket vil gjennomføres ved omplasseringer, tilbud om sluttpakker og oppsigelser.Rundt halvparten vil bli tilbudt nye stillinger innen produksjon. Med rundt 1.000 sysselsatte i produksjon gir den naturlige avganger fleksibilitet til omplassering, skriver selskapet.Tiltakene ventes å redusere konsernets årlige kostnadsbase med rundt 20 millioner, og engangskostnader knyttet til programmene på inntil 10 millioner kroner vil belastes resultatet i 4. kvartal i år.Den annonserte reduksjonen i administrasjonsfunksjoner vil i hovedsak skje innenfor Stressless-segmentet og på konsernnivå.- Vi har god dialog med våre ansatte og legger opp til at tiltakene i størst mulig grad gjennomføres gjennom frivillige initiativer, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i en kommentar.Hele meldingen her.