En kjøpsanbefaling – en salgsanbefaling

Børs

I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i B2Holding mens ABG Sundal Collier får en salgsanbefaling.- B2Holding ble børsnotert i juni. Kurshistorikken er kort, og det er ikke etablert noen trend på mellomlang sikt, men kursutviklingen er positiv, og i det kortsiktige chartet ligger aksjen i en fin, stigende trend. Volumutviklingen er positiv; omsetningen er høy på dager med kursoppgang. Det viser at selgerne nå begynner å trekke seg oppover, mens kjøperne fortsatt er aggressive og går opp i pris for å få kjøpt. Dette styrker aksjen. Aksjen er positiv på innsidehandler etter flere innsidekjøp siden børsintroduksjonen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- ABG Sundal Collier ligger i en fallende trend, noe som signaliserer økt pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang. Aksjen har i tillegg gitt salgssignal fra flere formasjoner. Det ligger motstand ved 5,10 kroner som begrenser oppsiden, mens det er lite støtte under dagens nivå. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

investtech
børs
b2holding
abg sundal collier
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse