Enda et Telenor-selskap slipper tall

Telenors dtac tjente 341 millioner kroner på driften i tredje kvartal. (Korrigert)

Telenor Group sitt datterselskap i Thailand, dtac, har i dag rapportert resultatet for tredje kvartal 2016 til børsen i Thailand.Driftsresultatet var på 341 millioner kroner, mot 584 millioner kroner året før, viser Telenors konsoliderte tall.EBITDA var på 1.717 millioner kroner, opp fra 1.649 millioner kroner i tredje kvartal 2015.Driftsinntektene økte fra 4.600 millioner kroner i tredje kvartal 2015 til 4.671 millioner kroner i år.Antall abonnement falt med 132.000 til 24,820 millioner i løpet av kvartalet.Utsikter for 2016- Abonnements- og trafikkinntekter (eksl. samtrafikkinntekter) svakt ned fra foregående år (uendret)- EBITDA minst på nivå med foregående år (tidligere EBITDA-margin på 31-33 prosent)- Driftsmessige investeringer (CAPEX) på nivå med 2015 (uendret)