Den endelige dommen i Siri-saken ventes kunngjort 15. desember, melder Norwegian Energy Comapny (Noreco).Ifølge selskapet er bevisfasen avsluttet, og alle vitneattester og avhør er gjennomført. Rettssaken går denne uken inn i sluttfasen, og vil bli avsluttet 2. november.Partene vil etter avgjørelsen ha 14 dager til å anke.