Allerede i begynnelsen av forrige uke var Norwegian Property ute med enkelte foreløpige tall for 3. kvartal. Nå er hele rapporten slupupet.Selskapet har ordinær resultatfremleggelse for 3. kvartal i dag, 21. oktober 2016, som er etter utløp av akseptfristen for det pliktige tilbudet fra John Fredriksens Geveran Trading Co Ltd. For å sikre at relevant informasjon skulle være tilgjengelig, ble enkelte tall sluppet før tiden.Selskapet bekrefter at resultat etter skatt utgjorde 195,7 millioner kroner, mot 71,2 millioner kroner året før.Resultatet ble 0,36 kroner per aksje.Resultat før skatt utgjorde 260,7 millioner kroner i tredje kvartal 2016, en forbedring fra 76,5 millioner kroner i samme kvartal i 2015.Driftsresultat før verdiendringer var på 185,9 millioner kroner i kvartalet, opp fra 170,6 millioner kroner året før.Driftsinntektene utgjorde 229,7 millioner kroner, mot 220,7 millioner kroner i 3. kvartal 2015.Hensyntatt kjøp og salg av eiendommer er økningen i leieinntekter 10,1 prosent.Bokført verdi av egenkapitalen var på 11,50 kroner per aksje per 30. september 2016, opp fra 11,20 kroner per aksje ved utgangen av andre kvartal 2016
Her finner du og