Det svenske Trafikverket har nå utøvd en opsjon på forlengelse av en kontrakt med NRC Group, opplyses det i en melding.Opsjonen omfatter en forlengelse av NRC-datter Segermo Entreprenad ABs arbeid i Ludvika-Frövi-prosjektet.Den nye delen av kontrakten har en verdi på cirka 180 millioner svenske kroner, noe som gir en totalt kontraktsverdi for NRCs arbeid i prosjektet på 295 millioner svenske kroner.Arbeidet starter opp i januar 2017, og er ventet ferdigstilt i november 2017.