Forskningssjef anbefaler to aksjer

Forskningssjef Geir Linløkken trekker frem to aksjer som kan stige i verdi.

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Norske Skog og Kitron mens Prosafe får en salgsanbefaling.- Norske Skog ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, noe som viser at investorer over tid stadig har betalt høyere priser for å komme seg inn i aksjen. Selskapet la onsdag fram rapporten for tredje kvartal. Dette verdsatte markedet positivt. Kursen steg fire prosent og aktive investorer utløst med det et nytt kjøpssignal i aksjen. Sterk volumbalanse understøtter det fine trendbildet og en videre oppgang for Norske Skog indikeres. Det er lite motstand før rundt fire kroner, så oppsiden er bra. Samtidig er det god støtte rundt 2,80 kroner, noe som indikerer at nedsiden er liten. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Linløkken.- Kitron ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette viser at investorer har betalt stadig mer for å komme seg inn i aksjen og indikerer at selskapet opplever en positiv økonomisk utvikling. Negativ volumutvikling og motstand ved 6,30 kroner svekker imidlertid aksjen noe. Ved reaksjon ned, har Kitron støtte rundt 5,50 kroner. Selskapet er ventet å legge fram rapporten for Q3 den 25. oktober. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Linløkken.- Prosafe ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Investorer har stadig gått ned i kurs for å komme seg ut av aksjen og kursen er ned nesten 99 prosent det siste året. Kursen har nå også brutt ned gjennom den tidligere støtten ved 44 øre. Et nytt salgssignal er utløst. Negativ volumutvikling forsterker signalet og et fortsatt fall for kursen indikeres. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Linløkken.