Fortsatt solide tankrater

Reuters melder om at det rapporteres om fem stortankslutninger fra Gulfen fredag og at ratene fortsatt holder seg høye. Tre skip går til Kina, mens ett skip går til Thailand - alle med 270 000 tonn råolje i lasten. Det siste skipet går til USA med 280 000 tonn råolje.Ratene rapporteres til å ligge mellom 42 000 og 46 000 dollar per dag. For skipet som går til USA skal raten være noe lavere. I Suezmaxmarkedet faller ratene marginalt fra starten av uken.