Reuters melder om at det rapporteres om fem stortankslutninger fra Gulfen fredag og at ratene fortsatt holder seg høye. Tre skip går til Kina, mens ett skip går til Thailand - alle med 270 000 tonn råolje i lasten. Det siste skipet går til USA med 280 000 tonn råolje.Ratene rapporteres til å ligge mellom 42 000 og 46 000 dollar per dag. For skipet som går til USA skal raten være noe lavere. I Suezmaxmarkedet faller ratene marginalt fra starten av uken.