Hansson selger i Incus Investor ASA

Investor, Alexander Hansson, har i dag, gjennom High Seas AS, solgt 300 000 aksjer i Incus Investor ASA. Det fremkommer av en børsmelding torsdag.Etter salget sitter han fortsatt med 24,95 prosent av aksjene. Ifølge siste oppdaterte aksjonæroversikt fra 22.september, hadde han 25,96 prosent av aksjene og har dermed kvittet seg med aksjer tilsvarende 1,01 prosent av utestående aksjer i selskapet.