- Høyere oljepris gir oss et konkurransefortrinn

Norwegians CEO Bjørn Kjos opplyser at prisen på flybensin har holdt seg stabil, men frykter ikke økt oljepris.

- Med vår moderne flyflåte er høyere drivstoffpriser et konkurransefortrinn for Norwegian, sier CEO Bjørn Kjos i et telefonintervju med Bloomberg.Norwegians største vekstmarked er i øyeblikket Spania, forteller han. Samtidig ser han også en økning i trafikken til Storbritannia: Etter at britene valgte å tre ut av EU, har pundet falt. Dette har gjort Storbritannia til et attraktivt reisemål.- Vi ser ingen tegn til at britene booker mindre flyreiser, men det er ikke overraskende om det skjer, sier Kjos om booking-situasjonen.NB: Trykk play i videoruten øverst dersom ikke intervjuet med Kjos starter automatisk