Jekker opp kredittutsikter

S&P oppjusterer kredittutsiktene til Frankrike.

S&P oppjusterer ifølge Bloomberg News kredittutsiktene til Frankrike til stabile fra negative, skriver TDN Finans. Kredittvurderingen AA gjentas.Endringen i utsiktene gjenspeiler myndighetenes gradvise introduksjon av skatte- og arbeidsreformer, og de stabiliserende effektene reformene ventes å ha på arbeidsmarkedet, veksten, konkurranseevnen og landets offentlige finanser, mener S&P.