Kapitalinnhenting i vasken

I går kveld ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i prosjektbanken, Pareto Bank, der Øystein Stray Spetalen er tungt inne.

Børs

Formålet var å få støtte til å hente inn mellom 70 og 120 millioner kroner gjennom ustedelse av et ansvarlig obligasjonslån. Styret ville også utstede en ny fondsobligasjon på opptil 180 millioner kroner, samt innløse en eksisterende på 110 millioner kroner.Forslagene ble nedstemt med ekstremt liten margin. 34,60 prosent stemte imot, noe som var rett over den tredjedelen som var nødvendig for å hindre at forslagene skulle få gjennomslag.

pareto bank
øystein stray spetalen
ekstraordinær generalforsamling
obligasjonslån
ansvarlig lån
Nyheter
Børs