Kapitalnedsettelse i Prosafe fullført

Børs

Som en del av refinansieringen til Prosafe, ville selskapet redusere den nominelle verdien av selskapets ordinære aksjer.Denne reduksjonen er nå fullført, opplyses det i en melding torsdag.Etter reduksjonen vil alle selskapets utstedte aksjer ha en nominell verdi på 0,001 euro.Prosafe sine A-aksjer som ble utstedt i forbindelse med refinansieringen vil bli konvertert til ordinære aksjer, og bli notert og handlebare på Oslo Børs, heter det i børsmeldingen. 

prosafe
Nyheter
Børs