- Kjøp disse 10 aksjene

Investtech anbefaler kjøp av 10 aksjer, hvorav fire er norske.

Børs

Fredag 14. oktober er det seks nye aksjer i Investtechs Norden Topp 10, som nå består av fire svenske, fire norske, en dansk og en finsk aksje.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. NEXT Biometrics Group ASA (NEXT.OL) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 169.5 (-0.5)NEXT Biometrics Group ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 160 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 160 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.2. Kitron (KIT.OL) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 5.8 (0.11)Kitron har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 5.50 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har økt vesentlig i det siste, noe som kan skyldes fundamentale nyheter. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.3. SSAB A (SSABA.ST) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 27.14 (0.07)SSAB A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 24.27 kroner. Videre oppgang til 49.54 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 26.50 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.4. Rockwool International B (ROCKB.CO) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 1140 (-19)Rockwool International B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 1342 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved ca 1120 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.5. Orkla (ORK.OL) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 80.75 (0.15)Orkla viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 81.38 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 77.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.6. Tobii AB (TOBII.ST) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 77.75 (-1.75)Tobii AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen tester støtten ved ca 76.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.7. Lundin Petroleum (LUPE.ST) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 161.2 (-2.4)Lundin Petroleum ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 155 kroner. Videre oppgang til 175 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 160 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 160 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.8. Konecranes Oyj (KCR1V.HEX) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 31.11 (-0.42)Konecranes Oyj ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger nå imidlertid nær taket i trendkanalen, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 24.95 euro. Videre oppgang til 36.53 euro eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 31.00 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 31.00 euro vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.9. Com Hem Holding AB (COMH.ST) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 80.1 (-0.55)Com Hem Holding AB har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 77.44 kroner. Videre oppgang til 85.18 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 76.70 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.10. DNB ASA (DNB.OL) - 13. okt 2016. Siste sluttkurs: 109.6 (-1.4) DNB ASA ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 108 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

investtech
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse