- Kjøp disse 10 aksjene!

Investtech, med Espen Grønstad i spissen, presenterer aksjene det er verdt å ta en nærmere titt på.

Investtech har nå lagt frem sine aksjefavoritter i Norden. Blant dem finner vi de tre norske aksjene Entra, Orkla og Kitron, i tillegg til tre svenske, tre danske og en finsk aksje.Alle aksjene er ifølge Investtech valgt ut på mellom lang sikt, altså en investeringshorisont på én til seks måneder, og er valgt ut blant Skandinavias mest omsatte aksjer.SSAB A«SSAB A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 24.27 kroner. Videre oppgang til 49.54 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 26.50 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 26.50 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.»MTG B«MTG B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har brutt motstanden ved 245 kroner i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har også marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 246 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.» Entra ASA«Entra ASA ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har også brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på motstanden ved 88.60 kroner vil signalisere videre oppgang til 94.81 kroner eller mer. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 88.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.»Orkla«Orkla ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 81.38 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 77.00 kroner og motstand ved ca 83.30 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.»Cargotec Oyj«Cargotec Oyj viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 33.39 euro. Videre oppgang til 49.49 euro eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 42.00 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.»Genmab«Genmab viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1132 kroner. Videre oppgang til 1345 kroner eller mer er signalisert. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 1150 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.»Lundin Petroleum«Lundin Petroleum ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger nå imidlertid nær taket i trendkanalen, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 155 kroner. Videre oppgang til 175 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved ca 160 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 160 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.»Kitron«Kitron har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 5.50 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 5.50 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har økt vesentlig i det siste, noe som kan skyldes fundamentale nyheter. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.»DFDS«DFDS har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 327 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.» DSV«DSV ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har brutt motstanden ved 330 kroner i en rektangelformasjon, og videre oppgang signaliseres. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 335 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.»