Kjøp, kjøp og kjøp

Investtech trekker frem tre aksjer som kan stige i verdi.

Foto: Scanpix

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i SpareBank 1 BV, Weifa og Hafslund.- SpareBank 1 BV ga kjøpssignal fra en formasjon i august og ligger i en fin, stigende trend. Stadig flere investorer blir positive og kjøper egenkapitalbevis. I følge Trendbibelen gir aksjer i stigende trender statistisk sett bedre avkastning enn markedet. Økende volum på kursoppgang og avtagende volum på kursnedgang viser at investorene forventer videre oppgang når kursen stiger og derfor kjøper seg opp, mens de lar være å selge når kursen faller. Dette styrker den positive trenden. Banken er positiv på innsidehandler etter flere innsidekjøp i september. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Weifa ligger i en svakt stigende trend og videre utvikling i samme retning indikeres. Det ligger god støtte rundt 23,20 kroner der aksjen tidligere har vendt opp. På oppsiden ligger det motstand rundt 24,60 kroner. Meget positiv volumutvikling styrker aksjen på kort sikt, og et brudd opp gjennom motstanden vil være et kjøpssignal. Selskapet legger frem kvartalstallene 25. oktober. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Hafslund ligger i en stigende trend på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjen har brutt det tidligere motstandsnivået ved 80 kroner, noe som åpner for videre oppgang. Positiv volumbalanse og overkjøpt RSI gir et positivt momentum som styrker kjøpssignalet. Selskapet legger frem kvartalstallene 25. oktober. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.