Kjøpte aksjefond for 3,5 milliarder

Det ble nettotegnet verdipapirfond for tre milliarder kroner i september og interessen for aksjefond er fortsatt stor. 

Personkundene kjøpte verdipapirfond for netto 898 millioner kroner forrige måned, viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF). Av dette gikk 260 millioner inn i aksjefond, 162 millioner i kombinasjonsfond og 621 millioner inn i rentefond.Pensjonsmidler med fondsvalg* ble solgt ut av rentefond for 1,25 milliarder, mens det ble tegnet 1,46 milliarder netto i aksjefond.Også de institusjonelle kundene** plasserte i all hovedsak penger i aksjefond i september. Av en total nettotegning på 1,4 milliarder gikk 1,5 milliarder inn i aksjefond, 43 millioner inn i kombinasjonsfond og 22 millioner inn i rentefond. Det ble solgt andre fond/hedgefond for 193 millioner kroner.- Vi ser at interessen for aksjefond fortsetter. Mens det gikk en drøy halv milliard kroner ut av rentefond, gikk det 3,5 milliarder kroner inn i aksjefond den siste måneden, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.