Klagenemnd opprettholder børsbot på 1 mill.

Merkur Market klagenemnd opprettholder overtredelsesgebyr på én million kroner,

Merkur Market klagenemnd opprettholder overtredelsesgebyr på én million kroner til Oxxy Group PLC.Klagenemnden har behandlet Oxxy Groups klage over Oslo Børs ASAs beslutning av 17. august 2016 om å ilegge Oxxy Group PLC overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten i reglene for Merkur Market i forbindelse med selskapets søknad om og opptak til handel på Merkur Market.Følgende avgjørelse er fattet i dag:«Oslo Børs ASAs beslutning av 17. august 2016 om ileggelse av overtredelsesgebyr på kr 1 000 000 til Oxxy Group PLC opprettholdes.»