Låner ut aksjer for 400 milliarder

Utlån av aksjer er "big business" for Oljefondet.

Børs

Ved å låne ut aksjer får Oljefondet inntekter, noe som bidrar positivt til avkastningen, skriver DN.26 mrd. i inntektOljefondet har siden starten i 1998 hatt cirka 26 milliarder kroner i inntekt på utlån per andre kvartal 2016, ifølge tall avisen har hentet ut fra års- og kvartalsrapporter. Aksjeutlån står for mesteparten. Ifølge Øyvind Schanke, direktør for «asset strategies» i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet, varierer inntektene fondet får på utlån.- S&P 100-aksjene betaler kanskje ikke mer enn én til to basispunkter i året. Men går man nedover på listen, kan det bli mer. Det kan bli én prosent, det kan bli to prosent, tre prosent og så videre. Man kan låne ut alt man klarer, men da øker operasjonell risiko, og man kan være mer selektiv på det man låner ut. Vi er ikke så store i de veldig likvide aksjene, for det er bare et høyt volum og lave marginer, sier Schanke til DN.Høyere marginFondet har også begynt å låne ut porteføljer av aksjer. Det kan være aksjer i bestemte land eller sektorer.- Hvis man låner ut en portefølje av aksjer, kan man få høyere margin enn enkeltaksjer i porteføljen, sier Schanke til avisen.Av Oljefondets aksjeportefølje på i overkant av 4000 milliarder kroner er det cirka 400 milliarder som lånes ut, skriver DN.

oljefondet
aksjer
Nyheter
Børs