Lerøy Seafood Group la 16. september innpå 36,50 kroner per aksje.Tilbudsperioden ble avsluttet 17. oktober kl. 18.00.Lerøy mottatt aksepter for totalt 23.503.906 Havfisk-aksjer, tilsvarende 27,77 prosent av selskapet.Sammen med de 57.692.157 Havfisk-aksjene som Lerøy eide før tilbudsperioden startet, har selskapet nå en beholdning på 81.196.063 aksjer, tilsvarende 95,92 prosent av Havfisk.Som et resultat av tilbudet eier Lerøy mer enn 90 prosent av aksjekapitalen og stemmerettighetene i Havfisk, og vil ifølge meldingen derfor initiere en tvangsinnløsning av alle gjenværende aksjonærer til samme pris som tilbudsprisen.