Lerøy Seafood Group ASA har kjøpt 554.019 aksjer i Havfisk ASA til en snittkurs på 36,4963 kroner per aksje, heter det i en melding.Etter denne transaksjonen har Lerøy en beholdning på 81.750.082 Havfisk-aksjer, hvilket utgjør 96,58 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Havfisk.Helge Singelstad og Arne Møgster representerer Lerøy i styret i Havfisk.