Marine Harvest utvider ledelsen

Marine Harvest gjør en organisatorisk endring i konsernledelsen.

Ivan Kverme

Marine Harvest har besluttet å utvide konsernledelsen for å styrke selskapets oppdrettsvirksomhet, går det frem av en melding. Grunnet biologiske utfordringer, samt langsiktig organisasjonsplanlegging, deles ansvaret for oppdrettsvirksomheten.Per-Roar Gjerde er blitt utnevnt til COO Farming for Norge og Chile. Gjerde vil bli en del av konsernledelsen og rapportere til CEO.Marit Solberg vil fortsette å lede oppdrettsaktivitetene i Skottland, Canada, Irland og Færøyene.Endringene vil tre i kraft 1. januar 2017.Marine Harvest sin konsernledelse vil bestå av følgende personer, fra 1.januar 2017: * CEO: Alf-Helge Aarskog * CFO: Ivan Vindheim * COO Farming Scotland, Canada, Ireland and Faroe Island: Marit Solberg * COO Farming Norway and Chile: Per-Roar Gjerde * COO Sales & Marketing: Ola Brattvoll * COO Fish Feed: Ben Hadfield * Global Director R&D: Øyvind Oaland * Chief Strategy Officer: Glenn Flanders * Global Director HR: Anne Lorgen Riise * Communication Director: Kristine Gramstad Wedler


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker