Meglerhus anbefaler kjøp av alle lakseaksjer

Det er bare å løpe og kjøpe lakseaksjer, ser ut til å være budskapet fra Handelsbanken Capital Markets.

laks, oppdrett, senja
Børs

Handelsbanken Capital Markets oppjusterer både lakseprisanslag og anslagene for opprettsselskapenes inntjening, melder Intrafish ifølge TDN Finans.Meglerhuset ser fortsatt svak tilbudsvekst og sterk etterspørsel.«Vi ser en særlig stram markedsbalanse de neste ni-ti månedene», skriver meglerhuset.Handelsbanken Capital Markets trekker særlig frem Marine Harvest, Bakkafrost og Lerøy Seafood Group som gode kjøp.Prisanslaget for 2017 og 2018 heves til 57,5 og 54,5 kroner, fra henholdsvis 56,0 og 53,5 kroner.Nye kursmål:

  • Bakkafrost: 410 kroner (400)
  • Grieg Seafood: 85 (76)
  • Marine Harvest: 179 (174)
  • Norway Royal Salmon: 182 (175)
  • Salmar: 316 (315).
  • Lerøy: 600 
Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.

laks
handelsbanken capital markets
marine harvest
lerøy seafood
bakkafrost
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse