Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Børs

I den siste ukerapporten fra Nordea Markets kan vi lese at analytikerne ikke foretar noen endringer i den nordiske porteføljen når det gjelder norske aksjer.Det betyr at kun Aker og PGS får innpass i det gode selskap. - Verdens største seismikkselskap, PGS, steg i forrige uke på en kombinasjon av en stigende oljepris, offentliggjørelsen om at utnyttelsen av selskapets flåte er på linje med forventningene og at TGS varslet om bedre inntekter enn ventet i 3.kvartal. Vi ser et stort potensial i PGS med en flåte som både er den mest teknologisk avanserte og den billigste i drift i seismikkuniverset, skriver Nordea.Analytikerne slår fast at en stigende oljepris vil øke aktiviteten hos kundene og at det er positivt for PGS.- Aksjen handles til halvparten av sin bokførte verdi, så potensialet er stort, og PGS er et av våre foretrukne selskaper. Det store potensialet følges naturligvis også av en høy risiko. Hvis vendingen i markedet tar lenger tid enn ventet, vil det være risiko for en kapitalutvidelse, avslutter Nordea.

nordea markets
pgs
aker
børs
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse